Екип

Директор : Д.Танева

 

Педагогически специалисти :

1. М.Грозева – старши учител

 2. С.Рашева – старши учител

3. С.Иванова – старши учител

 

Непедагогически персонал

1.К.Ганчева - касиер- домакин, помощник-възпитател

2.С.Йонкова – готвач/ помощник-възпитател

3.М.Желева - готвач/ помощник-възпитател

4.Р.Зафирова – чистач

Свържете се с нас

Детска градина "Здравец"

ул."Българско опълчение" 36, с. Ветрен, общ. Мъглиж

Тел: 04332 2611

Mail: odzvetren@abv.bgФорма за контакт