История

Детска градина „Здравец“ е открита на 12.02. 1975г. в сградата на бивше помощно училище , строено през 1885г. През 2008г. детското заведение е включено в проект „Красива България“ и е обновена външна мазилка и дограма.

 

През годините детската градина работи на една разновъздрастова група  - от 3 до 6 години. През 2016г. ДГ“Здравец“ стана приемна градина. Тук са приети децата от с.Зимница и целия персонал.

 

През същата година община Мъглиж спечели проект „Енергийна ефективност“ и сградата беше санирана и ремонтирана .Старата сграда ,пригодена за детска градина се превърна във вълшебен замък за малчуганите на с. Ветрен и с. Зимница. Новия дом за нашите деца беше открит официално на 10.02.2017г.

Свържете се с нас

Детска градина "Здравец"

ул."Българско опълчение" 36, с. Ветрен, общ. Мъглиж

Тел: 04332 2611

Mail: odzvetren@abv.bgФорма за контакт